خلاصه ­ای از معاهده حقوق علائم تجاری (1994)TLT)

هدف معاهده حقوق علائم تجاری (TLT) استانداردسازی و ساده کردن مراحل ثبت علامت تجاری ملی و منطقه ای است. این امر از طریق ساده سازی و هماهنگ سازی ویژگی های خاص این فرآیندها ، مانند تهیه تقاضانامه های علائم تجاری و اجرای اداری ثبت علائم تجاری در مراکز با صلاحیت چندگانه، کمتر پیچیده و قابل پیش ¬بینی¬تر به دست می آید.
بخش عمده مقررات TLT در مورد فرآیند انجام کار اداره علائم تجاری است که می توان آن را به سه مرحله اصلی تقسیم کرد: تقاضانامه ثبت، تغییرات پس از ثبت و تمدید. قوانین مربوط به هر بخش به طور دقیق شرایط مورد نیاز برای تقاضانامه ثبت یا دیگر درخواست ها را بیان کرده است.

خلاصه ­ای از معاهده حقوق علائم تجاری (1994)TLT) بیشتر بخوانید »