کپی رایت

نشر همزمان؛ درِ پشتی کنوانسیون برن (Simultaneous Publication: Back door to Berne): نمونه ای روشن از توجه آمریکا به منافع ملی خود

در تاریخچۀ شکل گیری کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری می خوانیم که نسخۀ نخست این سند در سال 1886 توسط 10 کشور امضا شد: فرانسه، بلژیک، آلمان، اسپانیا، پادشاهی متحده (بریتانیا)، سوییس، ایتالیا، تونس، لیبریا و هاییتی. علاوه بر حضور نمایندگان این کشورها در جلسات دیپلماتیک مربوط و منتهی به تنظیم

نشر همزمان؛ درِ پشتی کنوانسیون برن (Simultaneous Publication: Back door to Berne): نمونه ای روشن از توجه آمریکا به منافع ملی خود بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا