آشنایی با حقوق مالکیت ادبی و هنری

این وبینار در دی ماه 1399 به همت کانون پتنت ایران به صورت مجازی برگزار شد. سرفصل مطالب مطرح شده به شرح زیر است:

آشنایی با حقوق مالکیت ادبی و هنری بیشتر بخوانید »