بایسته‌های اخلاقی- حقوقی پژوهش در پایان‌نامه‌ها

وبینار بایسته‌های اخلاقی- حقوقی پژوهش در پایان‌نامه‌ها به همت معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا در آذر 1400 برگزار شد. سرفصل مطالب عبارت است از: 1. مفهوم بایسته‌های اخلاقی و حقوقی پژوهش؛ ۲. همراهی و همسویی اخلاق و حقوق پژوهش؛ ۳. کارکرد استانداردهای اخلاقی و حقوقی در پژوهش؛ ۴. پایان‌نامه در دو مفهوم فرآیندی […]

بایسته‌های اخلاقی- حقوقی پژوهش در پایان‌نامه‌ها بیشتر بخوانید »