نشانه جغرافیایی

نشانۀ جغرافیایی

نشانه جغرافیایی علامتی است که در محصولاتی استفاده می شود که مختص یک ناحیه جغرافیایی خاص می باشند و به دلیل وابستگی به آن منطقه دارای شهرت و کیفیت به خصوصی هستند. اغلب، نشانه جغرافیایی شامل نام و محل مبدأ محصول است. محصولات کشاورزی معمولاً کیفیتی دارند که از محل تولید آنها نشأت گرفته و تحت تأثیر عوامل جغرافیایی محلی خاصی همانند خاک، آب و هوا هستند. اینکه یک نشانه بتواند کارکرد یک نشانه جغرافیایی را داشته باشد، به قانون ملی و درک مصرف کننده بستگی دارد. ممکن است از نشانه های جغرافیایی برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی استفاده شود. برای مثال علامت «Tuscany » برای روغن زیتون تولید شده در منطقه خاصی از ایتالیا یا «Roquefort» برای پنیر تولید شده در منطقه ای از فرانسه.
استفاده از نشانه های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی نیست. این نشانه ¬ها ممکن است معرف کیفیت خاص محصولی باشد که بواسطه فاکتورهای انسانی محل تولید آن مانند مهارت‌ و سنت¬های های خاص تولید ایجاد شده اند. مکان مبدأ می تواند یک روستا، شهر، منطقه یا کشور باشد. به عنوان مثال کلمه «سوییس» به عنوان نشانه جغرافیایی در بسیاری از کشورها برای محصولات ساخت سوییس به خصوص ساعت شناخته می ¬شود.

نشانۀ جغرافیایی بیشتر بخوانید »