آشنایی با الزامات حقوقی در استفاده از منابع و چاپ مقالات

این کارگاه به همت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در مهر ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. مباحث مطرح شده در این کارگاه به دو بخش قابل تقسیم است: نخست بایسته‌های حقوقی که توسط پژوهشگر در راستای انجام پژوهش و در استفاده از منابع باید مورد توجه قرار گیرد و دوم آن دسته […]

آشنایی با الزامات حقوقی در استفاده از منابع و چاپ مقالات بیشتر بخوانید »