طرح های صنعتی

تصويب‌نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به اتحاديه‌های محدود موسوم به مادريد

هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/02/1380 بنا به پيشنهاد شماره ۳۸۶۱/۱۵ مورخ 13/02/1380 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اجازه ‌الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي – مصوب ۱۳۳۷ – تصويب‌نمود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز است اقدامات لازم […]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به اتحاديه‌های محدود موسوم به مادريد بیشتر بخوانید »