مالکیت فکری

الزامات حقوقی قراردادهای هنری

این گفت و گو به صورت مجازی در آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. قرارداد یک ابزار قانونی و در عین حال برخاسته از اراده اشخاص است که هم در تهیه و تولید آثار هنری و هم در انتشار و تجاری‌سازی آن نقش اساسی ایفا می‌کند. این قراردادها علاوه بر اینکه از قواعد عمومی حاکم بر

الزامات حقوقی قراردادهای هنری بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا