بررسی قراردادهای نشر در حقوق ایران

وبینار بررسی قراردادهای نشر در حقوق ایران با همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد در آبان 1400 در قالب پرسش و پاسخ برگزار شد. قرارداد ابزاری حقوقی-تجاری برای تبادل دارایی و برخورداری مجاز جامعه از اموال دیگران است. در حوزۀ مالکیت فکری قرارداد وسیله ای قانونی برای خلق آفرینش های فکری […]

بررسی قراردادهای نشر در حقوق ایران بیشتر بخوانید »