قانون

موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن

موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مصوب ۲۵‌فروردين 1270 ( 14 آوريل ۱۸۹۱) بازنگري شده در بروكسل به تاريخ ۲۳ آذر ۱۲۷9 ( 14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۲۹۰ (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، در لاهه به تاريخ ۱۵ آبان ۱۳۰۴ (۶ نوامبر۱۹۲۵)، در لندن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، در نيس به تاريخ ۲۵خرداد۱۳۳۶ (۱۵ ژوئن ۱۹۵۷) و در استكهلم به تاريخ ۲۳ تير ۱۳۴۶ (۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷) و ‌اصلاح شده به تاريخ ۶ مهر ۱۳۵۸ (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹).‌ ماده 1) تأسيس اتحاديه‌اي ويژه، تشكيل پرونده براي ثبت علائم […]

موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن بیشتر بخوانید »

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی

این قانون در تاریخ 19/12/1380 به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی رسیده و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2) و بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. فصل اول –  تعاریف ماده 1) اصطلاحات و عبارات بكار

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی بیشتر بخوانید »

قانون جرايم رايانه اي

این قانون در تاریخ 05/03/1388 به تصویب مجلس و در تاريخ 20/ 3/ 1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز ماده 1 هركس به طور غيرمجاز به داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا

قانون جرايم رايانه اي بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا