علائم تجاری

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و اصلاحیه های بعدی آن

این آیین‌نامه در تاریخ 21/08/1391 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ؛ ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون؛ […]

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و اصلاحیه های بعدی آن بیشتر بخوانید »

آيين‌نامه اجرايی قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی

این آیین نامه در تاریخ 24/06/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. و‌زارت امور اقتصادي و دارايي هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 24/06/1381 بنا به پيشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ 23/05/1381 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۱‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب

آيين‌نامه اجرايی قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی بیشتر بخوانید »

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي

این قانون در تاریخ 06/03/1375 به تصویب مجلس و در تاریخ 13/03/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده‌ واحده به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تنوع زيستي منعقد شده در كنفرانس اجلاس زمين به سال ۱۳۷۱ هجري شمسي برابر با‌سال ۱۹۹۲ ميلادي در شهر ريودوژانيرو مشتمل بر يك مقدمه، (۴۲) ماده و (۲) پيوست محلق شود و اسناد مربوط را مبادله

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا