طرح های صنعتی

طرح صنعتی

طرح صنعتی به جنبه­ های تزئینی یا زیبایی کالا اشاره دارد. یک طرح می­ تواند شامل مشخصه­ های سه بعدی مثل شکل یا سطح کالا یا مشخصه دو بعدی مثل نقوش، خطوط یا رنگ باشد.

 طرح های  صنعتی دربردارنده طیف وسیعی از محصولات صنعتی و صنایع دستی است؛ از جمله ابزارهای فنی و پزشکی، ساعت، جواهرات و کالاهای لوکس، وسایل خانه، لوازم الکتریکی، وسایل نقلیه، سازه­های معماری، طراحی پارچه­ها و وسایل سرگرمی.

برای اینکه طرح صنعتی تحت حمایت قانون داخلی کشوری قرار بگیرد، باید جدید یا اصیل و غیر کاربردی باشد. این بدین معنا است که یک طرح صنعتی در درجه اول باید دارای ماهیت زیباشناختی باشد و ویژگی­های فنی کالا تحت حمایت طرح صنعتی قرار نمی ­گیرد. البته این ویژگی­ها از طریق حق اختراع قابل حمایت هستند.

طرح صنعتی بیشتر بخوانید »