طرح های صنعتی

طبقه بندی بین ­المللی علائم صنعتی و تجاری

این طبقه بندی، کالا و خدمات را در 45 دسته، ارائه داده که 34 مورد آن (طبقات1 تا 34) مربوط به کالاها و 11 مورد آن (طبقات 35 تا 45) مربوط به خدمات است. طبقه ١ مواد شيميائی مورد استفاده در صنايع، علوم عكاسی و همچنين كشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزين های مصنوعی پردازش نشده، […]

طبقه بندی بین ­المللی علائم صنعتی و تجاری بیشتر بخوانید »