خلاصه کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت ­ها و سازمان ­های پخش (1961)

کنوانسیون رم حمایت از اجراها برای اجراکنندگان، فنوگرام ­ها برای تولیدکنندگان فنوگرام و پخش رادیو-تلویزیونی برای سازمان­ های پخش رادیو-تلویزیونی را تضمین می­ کند.

 1- اجراکنندگان (اعم از بازیگران، خوانندگان، نوازندگان، رقاصان و اشخاصی که کارهای ادبی و هنری را اجرا می ­کنند) در برابر اقدامات خاصی که رضایت آنها را به همراه نداشته باشد، حمایت می شوند، مانند پخش صوتی-تصویری یا عرضه عمومی در اجرای زنده، ضبط اجرای زنده، تکثیر اثر ضبط شده، اگر اثر ابتدائاً بدون اجازه ضبط شده و یا ضبط به منظور خاصی متفاوت از آنچه برای آن رضایت داده شده، صورت گرفته باشد.

2- تولیدکنندگان فنوگرام­ ها حق منع یا اجازه تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم فنوگرام ­هایشان را دارند. در معاهده رم «فنوگرام» به معنای هر نوع تثبیت شنیداری صداهای یک اجرا یا سایر اصوات است. در موردی که فنوگرام با اهداف تجاری منتشر می ­شود (مانند پخش صوتی –تصویری یا عرضه به عموم به هر شکلی)، باید یک پاداش منصفانه توسط کابران به اجراکنندگان یا تولیدکنندگان فنوگرام یا هر دو آنها پرداخت شود. با این حال، کشورهای عضو برای عمل نکردن به این قاعده یا محدود کردن اجرای آن آزاد هستند.

3- سازمان ­های پخش رادیو-تلویزیونی اختیار دادن اجازه یا منع از برخی اقدامات را دارند. این اقدامات عموماً موارد زیر هستند: بازپخش برنامه­های رادیو-تلویزیونی آنها، ضبط برنامه ­های پخش شده، تکثیر مجدد چنین ضبط ­هایی، پخش عمومی برنامه­ های تلویزیونی، اگر این عرضه عمومی در مناطقی بوده که باید مبالغی برای دریافت برنامه پرداخت می­ کردند.

خلاصه کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت ­ها و سازمان ­های پخش (1961) بیشتر بخوانید »