خلاصه ­ای از کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (1886)

کنوانسیون برن به حمایت از آثار و حقوق پدیدآورندگان آنها می­پردازد. این کنوانسیون بر مبنای سه اصل اساسی شامل مجموعه ­ای از مقررات است که حداقل حمایت اعطایی را تعیین می ­کند. همچنین مقررات خاصی را برای کشورهای در حال توسعه­ای که خواهان استفاده از آن هستند، مقرر می­ کند.

خلاصه ­ای از کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (1886) بیشتر بخوانید »