حفاظت بين ‌المللي

رویۀ قضایی

مبنای اعتبار رویۀ قضایی در ایرانِ امروز

پرسش اصلی بحث این است که آیا امروزه رویۀ قضایی در ایران می تواند به عنوان یکی از منابع حقوق، معتبر و قابل اعتنا باشد؟ هدف نویسنده ایجاد پرسش بالا در ذهن خواننده است و بیش از آنکه به دنبال ارائه پاسخی علمی به آن باشد، در پی گستراندن زمینه ای است که خواننده با […]

مبنای اعتبار رویۀ قضایی در ایرانِ امروز بیشتر بخوانید »

موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن

موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مصوب ۲۵‌فروردين 1270 ( 14 آوريل ۱۸۹۱) بازنگري شده در بروكسل به تاريخ ۲۳ آذر ۱۲۷9 ( 14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۲۹۰ (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، در لاهه به تاريخ ۱۵ آبان ۱۳۰۴ (۶ نوامبر۱۹۲۵)، در لندن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، در نيس به تاريخ ۲۵خرداد۱۳۳۶ (۱۵ ژوئن ۱۹۵۷) و در استكهلم به تاريخ ۲۳ تير ۱۳۴۶ (۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷) و ‌اصلاح شده به تاريخ ۶ مهر ۱۳۵۸ (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹).‌ ماده 1) تأسيس اتحاديه‌اي ويژه، تشكيل پرونده براي ثبت علائم

موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی مواد 48، 79 و 32 قانون تجارت الکترونیکی

این آیین‌نامه در تاریخ 11/06/1386 به تصویب هیدت وزیران رسیده است. ماده 1 در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ؛ ب ـ شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه؛ پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مواد 48، 79 و 32 قانون تجارت الکترونیکی بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا