قانون جرايم رايانه اي

این قانون در تاریخ 05/03/1388 به تصویب مجلس و در تاريخ 20/ 3/ 1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز ماده 1 هركس به طور غيرمجاز به داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا […]

قانون جرايم رايانه اي بیشتر بخوانید »