کارگاه آشنایی با تخلفات پژوهشی

کارگاه آشنایی با تخلفات پژوهشی به همت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز در دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. سرفصل مطالب مطرح شده در این کارگاه عبارتند از: – مفهوم تخلف پژوهشی؛ – رابطه اخلاق پژوهش و حقوق پژوهش؛ – مقررات راجع به تخلف پژوهشی؛ – مصادیق تخلف پژوهشی؛ – […]

کارگاه آشنایی با تخلفات پژوهشی بیشتر بخوانید »