مقررات عام

موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)

عضاء، با آرزوی تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه اقدامات و روش‌های اجرای حقوق مالکیت فکری خود به صورت موانعی فرا راه تجارت مشروع درنیایند؛ 

بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص:

الف) چگونگی اجرای اصول اساسی گات ۱۹۹۴و کنوانسیون یا موافقت‌نامه‌های بین المللی به مالکیت فکری؛ 
ب) ارائه اصول و استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری مرتبط فکری مرتبط با تجارت؛ 

ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب برای اجرای حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود میان نظام های حقوقی ملی؛ 

د) ارائه روش‌های مؤثر و سریع برای جلوگیری چند جانبه از اختلافات میان دولت‌ها و حل و فصل اختلافات میان آن‌ها؛ 
ه) برقراری ترتیبات موقت به منظور تأمین بیشتر مشارکت در نتایج مذاکرات؛  با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی که به تجارت بین المللی کالاهای تقلبی بپردازد.

با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛ 

با تأیید اهداف سیاست‌های اصلی در نظام‌های ملی برای حمایت از مالکیت فکری، ازجمله اهداف مربوط به فناوری و توسعه؛ 
همچنین با تائید نیازهای ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به‌منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به‌منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر؛ 

با تأکید بر اهمیت تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای حل اختلافات درمورد مسائل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روش‌های چند جانبه؛ 

باآرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری (که در این موافقت نامه به عنوان «WIPO» خوانده می‌شود) و همین طور دیگر سازمان‌های بین المللی مربوط برای پیشتیبانی از یکدیگر؛ 
بدین وسیله به‌شرح زیر توافق می‌نمایند:

موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) بیشتر بخوانید »

سازمان جهانی مالکیت فکری چیست؟

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء‌شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه سال1346 هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979 میلادی برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجری شمسی

طرفهای متعاهد،

با تمایل به مشارکت در تفاهم و همکاری بهتر بین دولتها در جهت منافع مشترک براساس احترام حاکمیت و برابری آنها؛

با تمایل به ارتقای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا، به منظور تشویق فعالیت خلاق؛

با تمایل به روز کردن و کارایی بیشتر مدیریت اتحادیه‌هایی که در زمینه‌های حمایت مالکیت صنعتی، به حمایت از آثار ادبی و هنری تأسیس شده‌اند و

با ‌رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هر یک از اتحادیه‌ها؛ به شرح زیر توافق نمودند:

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا