مقررات بین المللی مالکیت فکری

موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن

موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مصوب ۲۵‌فروردين 1270 ( 14 آوريل ۱۸۹۱) بازنگري شده در بروكسل به تاريخ ۲۳ آذر ۱۲۷9 ( 14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۲۹۰ (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، در لاهه به تاريخ ۱۵ آبان ۱۳۰۴ (۶ نوامبر۱۹۲۵)، در لندن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، در نيس به تاريخ ۲۵خرداد۱۳۳۶ (۱۵ ژوئن ۱۹۵۷) و در استكهلم به تاريخ ۲۳ تير ۱۳۴۶ (۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷) و ‌اصلاح شده به تاريخ ۶ مهر ۱۳۵۸ (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹).‌ ماده 1) تأسيس اتحاديه‌اي ويژه، تشكيل پرونده براي ثبت علائم […]

موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن بیشتر بخوانید »

موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيری از نصب نشانه های منبع غير واقعی يا گمراه كننده بر كالا

موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده بر كالا مورخ ۲۵ فروردين ۱۲۷۰ ( ۱۴ آوريل ۱۸۹۱) « سند تجديدنظر شده در واشنگتن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۲۹۰ ( ۲ ژوئن ۱۹۱۱)، در لاهه به تاريخ ۱۵ آنماه ۱۳۰۴ ( ۶ نوامبر ۱۹۲۵)، در لندن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳

موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيری از نصب نشانه های منبع غير واقعی يا گمراه كننده بر كالا بیشتر بخوانید »

موافقتنامه‌ ليسبون‌ درمورد حمايت‌ از اسامی مبدأ و ثبت‌ بين ‌المللی آنها

این موافقتنامه‌ در مورد حمايت‌ از اسامي‌ مبدأ و ثبت‌ بين ‌المللي‌ آنها مورخ‌۳۱اكتبر۱۹۵۸(۹ /۸ /۱۳۳۷)، تجديدنظر شده‌ در استكهلم‌ به‌ تاريخ‌۱۴جولاي‌۱۹۶۷(۲۳ /۴ /۱۳۴۶)و اصلاح‌ شده‌ به‌ تاريخ‌۲۸سپتامبر۱۹۷۹ (۶ /۷ /۱۳۸۵ است. موافقتنامه‌ ليسبون‌ درمورد حمايت‌ از اسامي‌ مبدأ و ثبت‌ بين ‌المللي‌ آنها مورخ‌ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸ (۹ /۸ /۱۳۳۷)، تجديدنظر شده‌ در استكهلم‌ به‌ تاريخ‌ ۱۴ جولاي‌ ۱۹۶۷ (۲۳ /۴ /۱۳۴۶) و

موافقتنامه‌ ليسبون‌ درمورد حمايت‌ از اسامی مبدأ و ثبت‌ بين ‌المللی آنها بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا