خلاصه ­ای از معاهده نایروبی در مورد حمایت از نماد المپیک (1981)

همه کشورهای عضو پیمان نایروبی متعهد به حمایت از نماد المپیک -پنج حلقه در هم آمیخته- در برابر استفاده ­های تجاری (در تبلیغات، بر روی محصولات به عنوان یک علامت و غیره) بدون کسب مجوز از کمیته بین ­المللی المپیک، می ­باشند.

تأثیر مهم معاهده این است که اگر کمیته بین ­المللی المپیک اجازه استفاده از نماد المپیک را در یکی از کشورهای عضو معاهده اعطا کند، کمیته ملی المپیک آن کشور در منافع ناشی از آن استفاده با کمیته بین ­المللی المپیک سهیم خواهد بود.

این پیمان، اتحادیه، رکن اجرایی یا بودجه ­ای ایجاد نکرده است.

این پیمان (متن کامل درسایت www.wipo.int/treaties در دسترس است) برای کشورهای عضو وایپو، کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمان ­های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در دسترس و باز است. اسناد تصویب، پذیرش، قبول یا الحاق باید به مدیر کل وایپو سپرده شود.

خلاصه ­ای از معاهده نایروبی در مورد حمایت از نماد المپیک (1981) بیشتر بخوانید »