موادی از قانون تجارت

جدول محتوا

این قانون در تاریخ 13/02/1311 به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است.

باب چهاردهم) اسم تجارتی

ماده 576

 ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

ماده 577

صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد، نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

ماده 578

 اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.

ماده 579

 اسم تجارتی قابل انتقال است.

ماده 580

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

ماده 581

در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابرحق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

ماده 582

 وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا