خلاصه معاهده اجراها و فنوگرام های وایپو (WPPT) (1996)

جدول محتوا

این نوشته آموزشی ترجمه متن زیر است.

World Intellectual Property Organization, Summaries of Conventions, Treaties and Agreements Administered by WIPO, 2013, P. 47-49

معاهده اجراها و فنوگرا های وایپو به حقوق دو دسته از ذینفعان، به طور ویژه در محیط دیجیتالی، می­پردازد: (1) اجراکنندگان (بازیگران، خوانندگان، نوازندگان و غیره) و (2) تولیدکنندگان فنوگرام (افراد یا اشخاص حقوقی که پیش­قدم بوده و مسؤولیت ضبط صداها را برعهده دارند). این حقوق در یک سند واحد مطرح شدند؛ چرا که اکثر حقوق اعطایی توسط معاهده به اجراکنندگان، حقوق مرتبط به ضبط آنها و اجراهای صرفاً صوتی است (که موضوع فنوگرام­ ها هستند).

 در قسمت مرتبط به اجراکنندگان، معاهده حقوق مالی (مادی) را برای اجراکنندگان در رابطه به اجرایشان که در فنوگرام ضبط شده مقرر کرده است (ضبط صوتی-تصویری مثل انیمیشن مشمول این امر نیست): (1) حق تکثیر؛ (2) حق توزیع و پخش؛ (3) حق اجاره و (4) حق در دسترس­ساختن.

  • حق تکثیر، حق اجازه دادن در مورد تکثیر مستقیم و غیرمستقیم فنوگرام به هر شکل و روشی است.
  • حق توزیع ، حق دادن اجازه برای در­ دسترس عموم ساختن نسخه اصلی و کپی ­های فنوگرام ­ها از طریق فروش یا دیگر روش ­های انتقال مالکیت است.
  • حق اجاره، حق اجازه دادن برای اجاره تجاری به عموم برای فنوگرام اصلی یا کپی ­های آن، طبق آنچه در قوانین داخلی کشورهای عضو مقرر شده است. (به جز کشورهایی که تا 15 آوریل 1994 یک سیستم اجرایی برای پرداخت سهم از چنین اجاره­ هایی داشته ­اند).
  • حق در دسترس ­ساختن، حق دادن اجازه برای دردسترس عموم ساختن هر اجرای ضبط شده در فنوگرام از طریق کابل یا بی ­سیم است، به نحوی که اعضای جامعه به اجراهای ضبط شده از مکان یا در زمانی که شخصا انتخاب می­ کنند به آن دسترسی داشته باشند. این حق به طور خاص اجراهای درخواستی و تعاملی را پوشش می­ دهد.
  • در مورد اجراهای زنده (ضبط نشده)، معاهده این حقوق را به اجراکنندگان اعطا می ­کند: (1) حق پخش رادیو-تلویزیونی (به جز در مورد پخش مجدد)؛ (2) حق عرضه به عموم (مگر در جایی که اجرا از نوع اجرای رادیو-تلویزیونی باشد) و (3) حق ضبط.

معاهده همچنین حقوق معنوی را برای اجراکنندگان در نظر گرفته است. این حق شامل حق ادعا نسبت به اینکه اجراکننده شناخته شود و حق اعتراض به هر­گونه تحریف یا تغییر و هر نوع تبدیلی که به اعتبار اجراکننده لطمه بزند، می ­باشد.

در ارتباط با تولیدکنندگان فنوگرام ­ها، معاهده حقوق مالی را برای فنوگرام­ ها در موارد زیر اعطا می­کند: (1)حق تکثیر؛ (2) حق توزیع؛ (3) حق اجاره و (4) حق در دسترس ساختن.

  • حق تکثیر، حق اجازه دادن در مورد تکثیر مستقیم و غیرمستقیم فنوگرام به هر شکل و روشی است.
  • حق توزیع، حق دادن اجازه برای در­ دسترس عموم ساختن نسخه اصلی و کپی ­های فنوگرام­ ها از طریق فروش یا دیگر روش ­های انتقال مالکیت است.
  • حق اجاره، حق اجازه دادن برای اجاره تجاری به عموم برای فنوگرام اصلی یا کپی ­های آن، طبق آنچه در قوانین داخلی کشورهای عضو مقرر شده است. (به جز کشورهایی که تا 15 آوریل 1994 یک سیستم اجرایی برای پرداخت سهم از چنین اجاره ­هایی داشته ­اند).
  • حق در دسترس­ ساختن، حق دادن اجازه برای در دسترس عموم ساختن هر اجرای ضبط شده در فنوگرام از طریق کابل یا بی ­سیم است، به نحوی که اعضای جامعه به اجراهای ضبط شده از مکان یا در زمانی که شخصا انتخاب می ­کنند به آن دسترسی داشته باشند. این حق به طور خاص اجراهای درخواستی و تعاملی را پوشش می ­دهد.

معاهده مقرر می ­کند که اجراکنندگان و تولیدکنندگان فنوگرام­ ها تنها نسبت به یک پرداخت منصفانه برای استفاده مستقیم و غیر­مستقیم از فنوگرام که برای اهداف تجاری منتشر شده یا پخش رادیو-تلویزیونی شده یا به عموم عرضه شده، حق دارد. با اینحال، کشورهای عضو می­ توانند این قاعده را نپذیرفته یا محدود کنند و این قاعده جزو موارد حق شرط رزرو کنوانسیون است. در این مورد و در مورد گسترش حق شرط، کشورهای عضو و دیگر اعضای معاهده مجازند که از قاعده رفتار ملی خودداری کرده و به رفتار متقابل عمل کنند.

در مورد محدودیت ­ها و استثنائات، ماده 16 معاهده آزمون سه مرحله­ای را برای تعیین محدودیت­ ها و استثنائات -مقرر در بند 2 ماده 9 کنوانسیون برن- و بسط اجرای آن به تمامی حقوق مقرر کرده است. ضمیمه توافقی، مقرر کرده که محدودیت ­ها و استثنائاتی که در قوانین ملی و مطابق با کنوانسیون برن مقرر شده، می ­تواند در محیط دیجیتال نیز اعمال گردد. کشورهای عضو می­ توانند استثنائات و محدودیت ­های جدید و متناسب با محیط دیجیتال را پیش­بینی و وضع کنند؛ اما گسترش استثنائات و محدودیت ­ها یا ایجاد موارد جدید در صورتی مجاز است که شرایط آزمون سه مرحله ­ای را داشته باشند.

دوره حمایتی باید حداقل 50 سال باشد.

بهره ­مندی و اجرای حقوق مقرر شده در معاهده، منوط به طی هیچ گونه تشریفاتی نیست.

معاهده کشورهای عضو را متعهد به اتخاذ ضمانت اجراهای قانونی در برابر نقض ابزارهای تکنولوژیکی (مثل رمز گذاری و شکستن این رمزها) که توسط اجراکنندگان یا تولیدکنندگان فنوگرام برای استفاده از حقوقشان بکار رفته است، همچنین حذف یا تغییر اطلاعات، مانند اطلاعات خاصی که اثر یا دارندگان آن را مشخص می ­کند (مثل لیسانس، جمع آوری و توزیع رویالتی) و برای مدیریت حقوق لازم است (اطلاعات مدیریت حقوق) می ­کند.

معاهده کشورهای عضو را متعهد می­ کند تا با توجه به نظام حقوقی خود، ابزارهای ضروری برای تضمین اجرای معاهده را اتخاذ کند. به­ویژه، کشورهای عضو باید تضمین کنند که مقررات دادرسی آنها، امکان طرح دعوای مؤثر علیه اقدامات ناقض حقوق مصرح در معاهده را فراهم کرده است. چنین شکایتی باید شامل ضمانت ­اجراهای فوری برای ممانعت از نقض و نیز قدرت بازدارنده برای جلوگیری از نقض ­های آتی باشد.

معاهده مجمعی از کشورهای عضو ایجاد کرده که وظیفه اصلی آن بررسی و پرداختن به موضوعات مرتبط به توسعه و حفظ معاهده است. وظایف اجرایی مربوط به معاهده به دبیرخانه وایپو سپرده شده است.

معاهده در سال 1996 تصویب و در سال 2002 لازم ­الاجرا گردید. معاهده برای کشورهای عضو وایپو و جامعه اروپا باز است. مجمع ایجاد شده توسط معاهده می ­تواند در مورد عضویت دیگر سازمان های بین ­الدولی تصمیم بگیرد. اسناد تایید، تصویب و الحاق باید به مدیر کل وایپو سپرده شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا