بایسته‌های اخلاقی- حقوقی پژوهش در پایان‌نامه‌ها

جدول محتوا

وبینار بایسته‌های اخلاقی- حقوقی پژوهش در پایان‌نامه‌ها به همت معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا در آذر 1400 برگزار شد.

سرفصل مطالب عبارت است از:

1. مفهوم بایسته‌های اخلاقی و حقوقی پژوهش؛

۲. همراهی و همسویی اخلاق و حقوق پژوهش؛

۳. کارکرد استانداردهای اخلاقی و حقوقی در پژوهش؛

۴. پایان‌نامه در دو مفهوم فرآیندی و محصولی (ایده تا نشر)؛

۵. ضوابط و مقررات حاکم بر پژوهش؛

۶. جایگاه پایان‌نامه‌ها در حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت)؛

۷. مصادیقی از رفتارهای غیر اخلاقی در پایان‌نامه‌ها؛

۸. ضمانت اجرای بایسته‌های اخلاقی و حقوقی پژوهش؛

۹. مراجع رسیدگی کننده به رفتارهای غیر اخلاقی در پژوهش و

۱۰. وظیفه دانشگاه در خصوص اخلاق در پژوهش

مباحث این وبینار به پرسش های زیر پاسخ می دهد.

1. آیا ارائه ایده و یا موضوع پایان نامه، برای فرد ایجاد اولویت اخلاقی و حقوقی می کند؟

2. نقش، میزان مداخله و مسؤولیت اساتید راهنما و مشاور در تهیه طرح تحقیق چیست؟

3. حقوق و تکالیف اساتید راهنما و مشاور در فرآیند انجام تحقیق چیست؟

4. حقوق و تکالیف دانشگاه در فرآیند انجام تحقیق چیست؟

5. حقوق و تکالیف دانشجو در فرآیند انجام تحقیق چیست؟

6. نام چه شخص یا اشخاصی روی مقاله مستخرج از پایان نامه نوشته می شود؟

7. آیا استاد راهنما می تواند بدون اجازه استاد مشاور و دانشجو، مقاله استخراجی را به نام خود منتشر کند؟

8. آیا دانشجو می تواند بدون اجازه اساتید راهنما و مشاور، مقاله استخراجی را به نام خود منتشر کند؟

9. آیا استاد راهنما می تواند بدون اجازه دانشجو، پایان نامه را به کتاب تبدیل و به نام خود منتشر کند؟ و برعکس؟

10. آیا استاد راهنما و دانشجو می توانند بدون اجازه دانشگاه، پایان نامه را به کتاب تبدیل و به نام خود منتشر کنند؟

11. مسؤولیت اصالت مطالب پایان نامه بر عهده کیست؟

12. مسؤولیت محتوای پایان نامه بر عهده کیست؟

برای بررسی موضوع بایسته‌های اخلاقی- حقوقی پژوهش در پایان‌نامه‌ها به مقررات زیر استناد می شود.

1. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348)؛

2. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (1352)؛

3. قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (1396)؛

4. قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور (1364)؛

5. آئین نامه انضباطی دانشجویان (1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛

6. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (1379)؛

7. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (1386)؛

8. دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی (1393) و

9. مقررات درون دانشگاهی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا