آیین‌نامه اجرایی قانون سامان‌دهی مد و لباس

جدول محتوا

این آیین‌نامه در تاریخ 12/03/1387 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

ماده 1

به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (10 ) قانون سامان‌دهی مد و لباس که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، کارگروهی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده تام‌الاختیار این وزارتخانه و رییس کارگروه؛

ب ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش؛

ج ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی؛

د ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت صنایع و معادن؛

هـ ـ نماینده تام‌الاختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

و ـ نماینده تام‌الاختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛

ز ـ سه نفر از نمایندگان صنوف طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس و

ح ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.


تبصره1ـ مصوبات کارگروه با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهدشد.


تبصره2ـ نمایندگان تام‌الاختیار باید حداقل در سطح مدیر کل معرفی شوند.


تبصره3ـ کارگروه می‌تواند حسب مورد از صاحب نظران یا نمایندگان دستگاه‌های دیگر بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.


تبصره4ـ دبیر کارگروه توسط رییس کارگروه انتخاب خواهد شد.


ماده 2

وظایف کارگروه به شرح زیر می‌باشد:


الف ـ اتخاذ سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های اجرایی شدن مواد قانون؛

ب ـ بررسی و تصویب ‌برنامه‌های پیشنهادی اعضای کارگروه؛

ج ـ تعیین برنامه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف قانون؛

د ـ نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی آنها؛

هـ ـ اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول قانون؛

و ـ ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌ریزی و مراحل اجرایی فعالیت‌های دستگاه‌ها؛

ز ـ تنظیم و تصویب شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این آیین‌نامه یا کارگروه؛

ح ـ پیگیری نتایج گزارش‌های ارایه شده به کارگروه و

ط ـ تعیین شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشمولان تسهیلات و امتیازات.


ماده 3

دبیرخانه کارگروه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهدشد. شرح وظایف دبیرخانه، زمان و مکان تشکیل جلسات و نحوه اداره جلسات در آیین‌نامه داخلی توسط کارگروه تدوین و تصویب می‌شود.


ماده 4   

دستگاه‌های ذی‌ربط در قانون موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه به کارگروه ارائه نمایند.


ماده 5

هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه موظفند اعتبارات مورد نیاز برای تحقق اهداف قانون را مطابق با وظایف مندرج در ماده (3) در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.


ماده 6  

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب ‌نامه،  اولین گزارش مراحل اجرایی را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند.


ماده 7

وظایف و تعهدات دستگاه‌های عضو کارگروه به شرح زیر می‌باشد:


الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی:


1. انجام کلیه امور دبیرخانه‌ای کارگروه اعم از برگزاری و تعیین دستور کارجلسات کارگروه و سایر وظایف دبیرخانه مطابق با آیین‌نامه داخلی؛


2. سامان‌دهی فرهنگی ـ هنری طراحان پارچه و لباس کشور در قالب حمایت از ساختار مناسب از جمله تشکیل خانه طراحان پارچه و لباس ایران؛


3. ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی یا نگارخانه و موزه (برای عرضه طرح‌ها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوب کارگروه)؛


4. فراهم کردن زمینه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس ایرانی و اسلامی در سایر کشورهای اسلامی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در قالب برپایی نمایشگاه آثار با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛


5 . برقراری ارتباط و فراهم نمودن زمینه مبادلات فرهنگی مناسب با کشورهای اسلامی در قالب برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای برتر پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی در راستای عینیت بخشی به استقرار قطب طراحی و اشاعه مد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران؛


6 . اعمال تمهیدات لازم در جهت ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی و بومی مناطق مختلف کشور و نمادها و الگوهای مصوب کارگروه در سینما، تئاتر، مطبوعات، کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی؛


7. فراهم کردن امکان ثبت هنری آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با شرایط تعیین شده در کارگروه و نیز اعمال حقوق مالکیت معنوی درباره آثار یاد شده و


8 . تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی ـ هنری برای طراحان پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی.


ب ـ وزارت آموزش و پرورش:


1. توسعه و تعمیق آگاهی و باورمندی دانش‌آموزان نسبت به مؤلفه‌های هویت ملی ـ اسلامی از جمله در زمینه فرهنگ پوشش و آراستگی در قالب تهیه و تدوین و اجرای برنامه جامع و جذاب آموزشی و پرورشی؛


2. آشنا نمودن دانش‌آموزان با شیوه‌ها و مظاهر تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در زمینه اشاعه و القای الگوهای رفتاری و ترویج مدگرایی کاذب در پوشش و آرایش؛


3. معرفی نمادها و الگوهای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در زمینه پوشش، لباس و سایر آرایه‌های مکمل از طریق تصاویر کتب درسی؛


4. فراهم کردن زمینه طراحی‌های متنوع برای لباس دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنسیتی، سنی و منطقه‌ای، از طرق مختلف از جمله برگزاری جشنواره سالیانه لباس مدارس و حمایت از طرح‌های برگزیده برخوردار از شاخصه‌های زیبایی و حجاب که بتواند پاسخ مناسبی برای نیازهای روحی و روانی آنها باشد؛


5 . سفارش لباس فرم‌ مخصوص دانش‌آموزان ‌ممتاز، برگزیدگان المپیادها و شرکت‌کنندگان در جشنواره‌های علمی و فرهنگی به طراحان برجسته لباس اسلامی و تولیدکنندگان و براساس الگوها و نمادهای ایرانی ـ اسلامی و برخوردار از پارچه و دوخت با کیفیت بالا و اعطای این لباس‌ها به این دانش‌آموزان در قالب جوایز فرهنگی برای استفاده در مراسم و مناسبت‌ها؛


6 . تهیه دستورا‌لعمل جامعی برای سامان‌دهی وضعیت ظاهری لباس دانش‌آموزان جهت تصویب در کارگروه و


7. تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره سالیانه در مدارس و همچنین شرایط گزینش طرح‌ها و کاربرد آن جهت تصویب در کارگروه.


ج ـ وزارت بازرگانی:


1. برپایی نمایشگاه فصلی و دائمی (مرکزی و استانی) عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کارگروه؛


2. حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسلامی که محصولات آنها ضمن انطباق با موازین شرعی پوشش از کیفیت، زیبایی، جذابیت و تنوع برخوردار باشد؛


3. ارایه تسهیلات قانونی که به کاهش قیمت تمام شده لباس‌های تولیدی (با ویژگیهای فوق‌الذکر) منجر شود و قدرت رقابت آنها را نسبت به سایر کالاهای فاقد شرایط به طور محسوس افزایش دهد؛


4. شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباس‌های مناسب اسلامی و اعطای تسهیلات به آنها و رفع مشکلات ایشان و تسهیل شرایط صادرات برای محصولات آنها؛


5 . حمایت از طراحان موفق لباس‌های اسلامی در امور صنفی جهت رساندن مدل‌های طراحی شده به تولید انبوه؛


6 . نظـارت مستمر و مؤثر و اعـمال کنتـرل‌های‌ لازم بر صنـوف تولید کننده و عرضه ‌کننده لباس؛


7. پیگیری وضع و اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجـی براساس قانون مقررات صـادرات و واردات ـ مصـوب1372ـ و اصـلاحات بعدی آن؛


8 . اقدامات لازم جهت هدایت بازار عرضه البسه و پوشاک خارجی از مرحله ثبت سفارش و اعمال نظارت‌های لازم؛


9. توسعه « طرح جلوه‌های حجاب» با تنوع بخشی به مدل‌های اسلامی و جامعیت محصولات عرضه شده برای پوشش کامل بانوی مسلمان ایرانی (از قبیل روسری بلند و جوراب مناسب)؛


10. همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت برپایی نمایشگاه، موزه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی و


11. اعمال تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان پارچه و لباس.


د ـ وزارت صنایع و معادن:


1. فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس‌های اسلامی با کارخانجات نساجی و تولید کنندگان لباس؛


2. حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان لباس‌های منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی به خصوص چادر با کیفیت؛


3. حمایت ‌از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید صنعتی لباس و پارچه به ‌ویژه پارچه ‌چادری و


4. تلاش در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه طبیعی با کیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی ـ ملی تولید داخل.


هـ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:


1. ترویج الگوهای مناسب پوشش منطبق با ارزش‌های فرهنگی، اسلامی و ملی در فیلم‌ها، سریال‌ها، مستندها، نماهنگ‌ها، پویانمایی‌ها، گزارش‌ها و گفتگوها؛


2. تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و نیز مدل‌های لباس ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی؛


3. انعکاس جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس اسلامی و ملی و معرفی طرح‌های ارائه شده و طراحان موفق در برنامه‌های سیما؛


4. پرهیز از ترویج الگوهای غربی پوشش در پخش برنامه‌های سیما؛


5 . اطلاع‌رسانی درباره جریان‌های منحرف و مهاجم مد و الگوهای غربی پوشش در قالب برنامه‌های جذاب تلویزیونی همراه با ارائه الگوهای بدیل و برتر اسلامی ایرانی؛


6 . توجه ویژه به ساخت برنامه‌های پویانمایی برای کودکان به منظور جلب توجه آنها به لباس‌های اسلامی ایرانی با استفاده از نمادهای محبوب عروسکی؛


7. تدوین دستورالعمل برای نحوه حضور بازیگران در تلویزیون و سینما با همکاری و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه جهت تصویب در کارگروه و


8 . ترویج و تبلیغ الگوهای لباس منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی (مطابق با شاخص‌های تعیین‌شده در کارگروه) به وسیله مجریان تلویزیون.


و ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:


1. توجه ویژه به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و وظایف مندرج در قانون و آیین‌نامه جهت تأمین منابع لازم برای اجرایی شدن مصوبات و پیگیری مراحل تصویب در لایحه بودجه سنواتی و


2. فراهم کردن امکان تحقق طرح‌های بودجه‌ای پیشنهادی دستگاه‌های عضو در جهت تأمین هزینه‌های اجرایی قانون.
این تصویب‌نامه در تاریخ9/4/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا