آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و اصلاحیه های بعدی آن

جدول محتوا

این آیین‌نامه در تاریخ 21/08/1391 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ؛

ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون؛

ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری؛

د ـ تجاری‌سازی: فعالیت‌های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فن‌آوری‌های جدید که شامل تمامی فرآیندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فن‌آوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فن‌آوری‌های مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه سازی، طراحی صنعتی فرآیند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیت‌های مشاوره، مدیریت فن‌آوری، طراحی محصول و فرآیند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود؛

هـ ـ سرمایه‌گذاری ریسک پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جوان و نوپا که مبتنی بر فن‌آوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسک‌های بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود؛

و ـ عامل صندوق: بانک‌های عامل، صندوق‌های پژوهش و فن‌آوری و سایر صندوق‌های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق و

ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۲

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن‌آوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا»  فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.

تبصره۱ـ فعالیت‌هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیت‌های عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیت‌هایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.

تبصره۲ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وارد کننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.

تبصره۳ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.

ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲ ) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)؛

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری؛

ج ـ نماینده معاونت علمی و فن‌آوری رییس جمهور؛

د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و

ز ـ مدیرعامل صندوق.

ماده ۴

به منظور استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمک‌ها و تسهیلات و سایر حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.

فصل دوم: اعطای کمک

ماده ۵

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.

ماده ۶    

در صورتی که شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.

فصل سوم: تسهیلات

ماده ۷   

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های ثبت اختراع، کسب فن‌آوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره باز پرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.

ماده ۸

شرکت‌های ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.

ماده ۹

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند.  تشخیص نوع تضمین مورد نیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.

ماده ۱۰

صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک‌ها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.

ماده ۱۱

جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک‌ها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.

ماده ۱۲

به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.

ماده ۱۳   

صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.

فصل چهارم:  ضمانت‌نامه و بیمه

ماده ۱۴

به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.

ماده ۱۵

صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات ذیربط اقدام می‌نماید.  این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

ماده ۱۶

به منظور پوشش ریسک به کارگیری فن‌آوری‌های داخلی عرضه شده توسط شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید.  نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می‌گردد.

تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده ۱۷

در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.

فصل پنجم:  مشارکت

ماده ۱۸

به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.

فصل ششم:  معافیت‌های مالیاتی و گمرکی

ماده ۱۹

به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل‌ساز و کار عرضـه سهـام شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۲۰

درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

ماده ۲۱

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

ماده ۲۲  

در اجرای ماده (۳ ) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.

فصل هفتم: اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها

ماده ۲۳

پارک‌های علم و فن‌آوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فن‌آوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.

ماده ۲۴

صندوق حداقل سی درصد کمک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری های خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فن‌آوری، پارک‌های علم و فن‌آوری، مناطق ویژه علم و فن‌آوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.

ماده ۲۵

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فن‌آوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاه‌های اجرایی حائز اولویت می‌باشند.

تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می‌نماید.  برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری و مناطق ویژه علم و فن‌آوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.

تبصره۲ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.

ماده ۲۶

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.

ماده ۲۷

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ  فهرست نیازهای فن‌آورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.

ماده ۲۸

در اجرای ماده (۹ ) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده ۲۹

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

فصل نهم: نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازات‌های قانونی

ماده ۳۰

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه‌های مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.  دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.

ماده ۳۱

دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف‌سازی حمایت‌ها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط، اسامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.

ماده ۳۲   

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.

ماده ۳۳

دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.


اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان

و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

 

این اصلاحیه در تاریخ 29/09/1391 انجام شده است.

آئين‌نامه اجـرايي قـانـون حمايـت از شـرکتهـا و مؤسـسات دانـش‌بنيـان و تجـاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ 21/08/1391 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1. در ماده (۲ ) عبارت “شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان” به عبارت “شرکت‌ها و مؤسساتي” تغيير مي‌يابد.

2. در ماده (۵ ) قبل از عبارت “شرکت‌هاي داخلي” عبارت “پژوهشگاه‌ها و”و بعد از واژه “فعاليت‌هاي” عبارت“ تجاري‌سازي نتايج” و بعد از واژه “توسعه” عبارت “و طرح‌هاي مربوط” اضافه مي‌شود.

3. متن زير به عنوان ماده (۶ ) مکرر اضافه مي‌شود:

ماده (۶ ) مکرر- صندوق مجاز است در اجراي ماده (۵) قانون، تا پنجاه درصد هزينه‌هاي طرحهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه “مهم” و “ويژه” شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان فاقد توانايي مالي را با تأئيد هيأت امناي صندوق، کمک بلاعوض نمايد.

4. در ماده (۷) عبارت “توسط صندوق يا عامل صندوق” جايگزين عبارت “توسط عامل صندوق” مي‌شود.

5. در ماده (۹) عبارت”از طريق عامل صندوق” حذف و عبارت “بر عهده عامل” به واژه “بر عهده” اصلاح مي‌شود.

6. در ماده (۱۰) عبارت “مرتبط و” به عبارت “مرتبط از طريق” و عبارت “پنج درصد” به عبارت “هفت درصد” تغيير مي‌يابد.

7. در ماده (۱۱) ‌بعد از واژه “ترجيحي” عبارت “تا سقف حداکثر هفت درصد پايين تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار” اضافه مي‌شود.

8. متن زير به عنوان ماده (۱۳) مکرر اضافه مي‌شود:

ماده ۱۳ مکرر- صندوق مجاز است به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنياني که داراي طرح‌هاي تجاري‌سازي حائز اهميت هستند، اما فاقد توانايي کافي براي تأمين مشارکت بانک‌ها هستند، تسهيلات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) را پس از تأیيد هيأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغي به طور صد در صد (۱۰۰%) اعطا نمايد.

9. در ماده (۱۵) عبارت “صندوق به” به واژه “به” تغيير مي‌يابد.

10. متن زير به عنوان ماده (۱۸) مکرر اضافه مي‌شود:

ماده ۱۸ مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هيأت امنا نسبت به مشارکت در طرح‌هاي تجاري‌سازي شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان اقدام نمايد.

11. متن زير به عنوان تبصره به ماده (۲۸) اضافه مي‌شود:

تبصره- آیين‌نامه اجرايي ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت۳۲۸۶۳هـ مورخ 84/5/10 به عنوان مقررات اجرايي ماده (۹) ‌قانون تنفيذ مي‌گردد.

اصلاح ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

—————————————————————

این اصلاحیه در تاریخ 15/02/1392 انجام شده است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:

در ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱، عبارت «در اجرای ماده (۶) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط» بعد از عبارت «دستگاه های اجرایی می توانند» اضافه می شود.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات 

این اصلاحیه در تاریخ 26/11/1393 انجام شده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه‍ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1.  متون زیر به ماده (۳) اضافه و عنوان‌ بند (ز) به بند (ط) اصلاح می‌شود:

زـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی 

ح ـ نماینده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات 

2.  در ماده (۴ )، عبارت «منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت» بعد از عبارت «دانش‌بنیان از» و عبارت «و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات» بعد از عبارت «مؤسسات یاد شده» اضافه می‌گردد .

3.  در ماده (۶ )، عبارت «و سرمایه‌گذاری» بعد از عبارت «تجاری‌سازی» اضافه و عبارت «و به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با تشخیص هیأت عامل از طریق بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی)» جایگزین عبارت «با بانک عامل» می‌گردد.

4.  در ماده (۷ )، عبارت «و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی» بعد از عبارت «نمونه‌سازی» اضافه می‌گردد

 ۵.  در ماده (۹)، عبارت «و همچنین فعالیت‌های اجرای پروژه‌های با ماهیت دانش‌بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان» بعد از عبارت «بازاریابی» اضافه و عبارت «چهل درصد» جایگزین عبارت «سقف پنج درصد» می‌گردد.

6.  در ماده (۱۰ )، عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف هفت درصد» می‌گردد.

 7.  در ماده (۱۱)، عبارت «(حداکثر دو ساله)» جایگزین عبارت «(حداکثر یک ساله)» و عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف حداکثر هفت درصد» می‌گردد.

 8.  در ماده (۱۲)، عبارت «و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش ‌خرید» بعد از عبارت «لیزینگ» و واژه «نفع» بعد از عبارت «با نرخ ترجیحی به» و عبارت «رأساً یا» بعد از عبارت «مؤسسات دانش‌بنیان» اضافه می‌گردد.

 9.  در مواد (۱۵)و (۱۶)، عبارت «به هر نحو» بعد از عبارت «تسهیل روند دریافت آن» اضافه می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا